Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2013

9873 6169 420
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth
wiedzmaPlePle
8881 1579 420
Reposted fromscorpix scorpix

September 02 2013

wiedzmaPlePle

August 25 2013

wiedzmaPlePle
4704 03e0 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic

October 29 2012

wiedzmaPlePle
wiedzmaPlePle
8139 81c1
Reposted fromkrzysk krzysk viaStudzin0658 Studzin0658
wiedzmaPlePle
7412 38f1 420
Góry Sowie, X.2012
Reposted bytuki00Studzin0658SadSoup
wiedzmaPlePle
7408 2492 420
Góry Sowie, X.2012
Reposted bytuki00SadSoup
wiedzmaPlePle
wiedzmaPlePle
Reposted frombraindrops braindrops viaiblameyou iblameyou
0134 46b1 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viaquotes quotes

October 22 2012

wiedzmaPlePle
Play fullscreen
A we mnie samym wilki dwa
oblicze dobra, oblicze zła
walczą ze sobą nieustannie
wygrywa ten którego karmię 
Reposted byqslilyalice
wiedzmaPlePle

October 14 2012

wiedzmaPlePle
9158 33cc 420
wiedzmaPlePle
wiedzmaPlePle
9292 9af1 420
"wiatrem ochrzczony
gór przestrzenią
gładko się rozmywam
pomiędzy słowami
drzewo we mnie rośnie
ptak rozwiera skrzydła
i szukający
staje się szukanym"
Tadeusz Żurawek

October 05 2012

wiedzmaPlePle

Rozmowy z psychiatrą.

Czy jest Pani od czegoś uzależniona?

Panie Doktorze, niestety muszę się przyznać, że tak... Jestem uzależniona od zapachu kawy o poranku, smaku herbaty, zapachu książek i świeżej pościeli, zmysłowego zapachu kadzideł i świec - które palę na okrągło... największą moją zmorą jest muzyka - bez słuchawek z domu się nie ruszam.
Reposted bySadSoup SadSoup

October 02 2012

wiedzmaPlePle
1792 3c3f 420
Reposted fromterefereere terefereere viaeredvareth eredvareth
wiedzmaPlePle
Szczerze mówiąc, to ja nigdzie nie pasuję, pewnie dlatego, że rzadko bywam naprawdę radosna. Zwykle jestem poważna i żyję samotnie we własnym świecie.
— Jana Frey / Oszaleć ze strachu
Reposted frombezemnie bezemnie viaeredvareth eredvareth

October 01 2012

wiedzmaPlePle
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Prus, Lalka
Reposted frombusia busia viazi zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl