Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2013

wiedzmaPlePle
5524 0828 420
fot. by me
To uczucie, kiedy czujesz, że te miejsce jest nie dla Ciebie, że ci ludzie są nie dla Ciebie.
To uczucie, które każe biec przed siebie i odganiać innych.
Czy ich uczucia się liczą? Czy Twoje uczucia się liczą?
Natłok myśli, natłok pytań... tylko ciepłych ramion, które dają ukojenie brak.
Jak zatrzymać to wszystko? Jak przerwać? Jak powiedzieć stop?
Jak powiedzieć "nie pisz?". Ciężko. 
A czego tylko potrzeba?
Potrzeba zrozumienia, potrzeba ciepła i ciepłego uśmiechu z Twojej strony. 
Niczego więcej. 
Po prostu bądź blisko i akceptuj inność.

October 19 2013

wiedzmaPlePle
Play fullscreen
"Isolation is for me
the only way to be free

Isolate - myself
free - myself
isolate - myself
be - myself. "
Reposted byblaguepauvre blaguepauvre
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
I am the god of hell fire and I bring you:
Fire, I'll take you to burn.
Fire, I'll take you to learn.
wiedzmaPlePle
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
Czuję się jakbym znikała, jakbym była nierealna. Jakbym była tylko powietrzem, czujesz mnie ale nie widzisz.
Moje ciało nie jest do końca moje.
Moje myśli nie są do końca moje.
Derealizacja, depersonalizacja ... moje zmory.
Reposted byabisnthe abisnthe
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
"I mam dziwne przyzwyczajenia,
Lubię patrzeć w twoje oczy, kiedy pada,
I leżąc na krawężniku opowiadać tobie jak wygląda świat."
Reposted byabisnthe abisnthe
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
Ta płyta budzi wspomnienia. Pachnie wiosną i latem, beztroską, lekkim szaleństwem i tanim winem.

"A tak naprawdę to nienawidzę
Tego podwórka, ani tego okna
Moje myśli zabrał ktoś
Nie mam siły biec za Tobą..."
Reposted byabisnthe abisnthe
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
"straszę was żeby zapomnieć
jak bardzo się was boję
omijam was sztucznie obojętny
i smaruje wasze mięso balsamem
przed spojrzeniem okrutnym
i kask zakładam na głowę
mam ręce na wierzchu
i kości na wierzchu
więc wychodzę na ulicę
i nie wiem co jest dla mnie dobre"
Reposted byabisnthe abisnthe
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
"Nie wiem, nie wiem, co mi jest,
Zjadłem chyba za dużo świateł..."

Reposted byabisnthe abisnthe

October 13 2013

3482 68ff 420
Reposted fromgenius2mania genius2mania
wiedzmaPlePle
3109 ec51 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
wiedzmaPlePle
4602 5f4d 420
Reposted fromiamstrong iamstrong

October 12 2013

wiedzmaPlePle
4980 72b9 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaiblameyou iblameyou

October 11 2013

wiedzmaPlePle
7655 f9c4 420
Reposted fromadriannak adriannak
3132 ccf6 420
Reposted fromKortniKatastrophi KortniKatastrophi
wiedzmaPlePle
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
Eyes black
Big holes
And its poison
And its blood
Big fire
Big burn
Into the ashes
Of no return
wiedzmaPlePle
Play fullscreen
Reposted fromwiilczek wiilczek
wiedzmaPlePle
5253 17db 420
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
wiedzmaPlePle
6617 c79e 420
Reposted fromVegelus Vegelus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl